Ronimiskoolitused

Alpinismi ABC on koolituste seeria, mis on sobilik kõigile, kelles on tärganud huvi ronimise vastu laiemalt! Koolitused on praktilised ning toimuvad aastaringselt, nii sise- kui välitingimustes, keskmiselt kord kuus. Koolituspäevad toimuvad mitmetes kohtades üle Eesti (Tartu, Tallinn, Astangu, Karula veski, Kohtla-Nõmme, Põhja-Eesti pankrannik).  Läbides kõik koolituspäevad, omandate järgmised praktilised oskused ja teadmised, mida on vaja, et olla igakülgselt valmis esimesteks tehnilisteks marsruutideks mägedes.

Allpool on toodud näidisprogramm koolitusi-töötubasid, mida möödunud hooaegade jooksul läbi viinud olen. Jooksvalt mõtlen välja uusi teemasid, kuna õpin ise mägedes käies pidevalt juurde. Lisaks ronimisspetsiifilistele koolitustele olen läbi viinud ka muid praktilisi töötube noortele ning matkahuvilistele. Kui oled tulevikus huvitatud mõnest töötoast, mida olen läbi viinud või siis mõnest teemast, mida loetelus pole, kuid võiksin läbi viia, anna julgelt märku!

VÕTA ÜHENDUST

Kõik koolitused

Algõpe

Algõpe

 • Sissejuhatus ronimisse, üldohutus;
 • Põhiline ronimisvarustus;
 • Esimesed 5 sõlme alpinismis;
 • Ronimistehnika algtõed;
 • Kaaslase julgestamine;
 • Tugiköiel tõus ja laskumine.

Lihtsal mägireljeefil liikumine

Lihtsal mägireljeefil liikumine

 • Varustus;
 • Nõlval ja harjal liikumine 2...6-liikmelises grupis;
 • Julgestuse organiseerimine;
 • Grupiga laskumine;
 • Liustikul liikumine ja julgestamine.

Multipitch ronimine

Multipitch ronimine

 • Varustus;
 • Altjulgestuses ronimine ja julgestamine;
 • Julgestusjaamade ehitamine;
 • Julgestamine autoblock režiimil;
 • Mitme köie pikkusel marsruudil ronimine ja laskumine.

Ronimine 2- ja 3-liikmelises grupis

Ronimine 2- ja 3-liikmelises grupis

 • Baasoskused ja juurdeviivad harjutused;
 • Topelt- ja poolköietehnika;
 • Efektiivsed lahendused ronimiseks, julgestamiseks ja laskumiseks;
 • Vabaronimise taktikad;
 • Tugiköie taktikad;
 • Üheaegne ronimine tehnilisel reljeefil.

Eriolukorrad ronimises

Eriolukorrad ronimises

 • Individuaalsed oskused;
 • Vigastatud kaaslase aitamine;
 • Köite kinni jäämine, purunemine;
 • Hakkamasaamine ilma varustuseta;
 • Kastist välja mõtlemine ja improviseerimine;
 • Lihtsate lahenduste leidmine keerulistele olukordadele.

 • UURI LÄHEMALT!

Jääronimine

Jääronimine

 • Sissejuhatus jääl liikumisse;
 • Jääreljeefi iseärasused;
 • Jääronimistehnika;
 • Julgestuse organiseerimine jääl;
 • Laskumise organiseerimine jääl;
 • Ohtude hindamine ja ennetamine jääl, lumel ja liustikul;
 • Talvise matka- ja alpinismivarustuse tundmaõppimine.

Eriolukorrad mägedes II

Eriolukorrad mägedes II

 • Mägipäästetööde põhimõtted;
 • Kannatanu transport tehniliselt lihtsal reljeefil;
 • Kannatanu transport tehniliselt keerukal reljeefil;
 • Kannatanu vinnamine plokisüsteemiga;
 • Kannatanuga laskumise organiseerimine.

Trad ronimine

Trad ronimine

 • Julgestuspunktide kasutamine (klemmid, frendid, kaljunaelad);
 • Jaamaehitus mägedes ja kaljudel;
 • Navigeerimine mägedes, marsruudikirjelduse mõistmine;
 • Mägironimise sõnavara erinevates keeltes;
 • Mäkketõusu taktika valik;
 • Kiire ja efektiivne liikumine 2...6-liikmelises grupis.

Iga koolitusega käib kaasas väga põhjalik illustreeritud õppematerjal (15-20 A4), mille eesmärgiks on olla abimeheks õpitud oskuste kinnistamisel ja meeldetuletamisel.

Kui mingil põhjusel jäid hiljaks mõnele Alpinismi ABC koolitusele registreerimisega, siis olen meeleldi nõus tegema ka eratunde või ettevalmistavaid kursusi vabalt valitud ajal, lähtudes konkreetselt Sinu või Sinu grupi ronimisalasest eesmärgist!